indekso

Antaŭparolo

La gefratinoj Truus kaj Freddie Oversteegen estis ligitaj al rezistgrupo dum la Dua Mondmilito.

Je la komenco de la milito Truus havis dek ses jarojn kaj Freddie nur dek kvar. Ili partoprenis en la sama grupo en kiu ankaŭ Hannie Schaft (la knabino kun la ruĝaj haroj) agis kaj multfoje ili laboris kune.

Ĉi tiu libro pritraktas la vivojn de junaj homoj kiuj batalas por afero kiun ili opinias vivovaloran. Pri sukcesaj agadoj kaj pri malsukcesoj - pri sento de kontenteco aŭ pri maldolĉa seniluziiĝo poste.
Kiel oni sentiĝas kun biciklo je la mano apud la ŝtuparo atendanta S.S.-oficiron kiun oni devu likvidi?
Aŭ kiam oni ekhavas ordonon gvidi grupon da judaj infanoj al sekureco - kaj la komisio malsukcesas?
Ĉi tiuj rakontoj estas despli emociaj ĉar ili estas skribitaj tiel modere.

Truus Menger-Oversteegen ne estas skribistino, ŝi mem opinias. Ŝi estas skulpistino, ŝi konstruis la statuon de Hannie Schaft, kiu estis inaŭguriĝita je la 3a de majo 1982 en Harlemo. La statuo simbolas fierecon kaj internan forton.

indekso