indekso

15. Unua de majo festo 1943

Tiun matenon regis ia sinteno ‘Ni ekfaros ion pri tio. Ni celebros nian feston de unua-de-majo sub la okuloj de la nazioj.’
De la partio ni jam ekhavis grandan ruĝan flagon kun flava signo de martelo kaj serpo. Kiam ĝi kuŝis malfaldita ĉi tie sur la planko, mi opiniis ĝin tre granda.
Ni pridiskutis, kiu loko estos la plej okulfrapa por la flago. Cor pensis pri la Granda Preĝejo en Harlemo sed Jan estis sciigita de konatoj ke tie troviĝas observadposteno de la nazioj. Cetere, nia komandanto ne volis provoki la preĝejan estraron. Ĉiuj altaj konstruaĵoj preterpasis niajn pensojn. Ĉiuj havis aliajn sugestojn.

Annie, la edzino de Cor, enverŝis surogatan kafon por ni. La etoso estis treege hejmeca. Cor rakontis la plej novajn ŝercojn, trafajn ŝercojn de la konstrufako kaj ridegis mem tre laŭte pri ĝi. Ankaŭ la hitlerŝercoj aperis kaj tiun momenton ĉiu forgesis ke ni ĉeestas en kunveno dum la okupado. Frans tamen bone regis la aferon. Ni decidis peti la virinojn el la najbaraĵo meti ruĝajn florojn malantaŭ la fenestrojn, vesti siajn infanojn per io ruĝa kaj pendigi ruĝajn kutenegojn kaj litkovrilojn eksteren.
Matene je la kvina nia flago estos flirtanta sur la flagstango de la Naci-Socialista-stabejo...

Alvoko de la kontraŭleĝa Komunista Partio festi la unuan de majo estis entuziasme disvastigata de nia tuta grupo. Al junaj infanoj en la najbaraĵo ni ordonos bone atenti kaj averti nin se nazioj alvenos. La laboreto estis rapide farita. Proksimume je la naŭa vespere ni priparolis ĉion kun la knabetoj. Ni dankis ilin kaj sendis ilin hejmen. Post morgaŭ ni ne povos montri nin en ĉi tiu kvartalo dum kelkaj semajnoj.

Matene je la sepa ni prenis la biciklojn kaj veturis laŭ Hout-placo por fierkore vidi nian flirtantan flagon, tie kie kutime pendis la malamata triangulo de la Naci-Socialista Ligo. Ni observis la homojn, kiuj survoje al sia laboro preterpasis la ĝoje flirtantan flagon. Ĝi pendis tiel bele kaj la N.S.L.-anoj ankoraŭ ne estis alvenintaj. Nerimarkate ni atentis ĉion. De la alia flanko alvenis Cor kaj Jan, ankaŭ gajmienaj. Homoj promenantaj preter la N.S.L.-konstruaĵon retenis siajn paŝojn por subridante rigardi al ĉi tiu nenormale kolora flago. Biciklantoj deiris de siaj bicikloj. Ili restis stari, ĝis subite aŭto kun nigraĉemizuloj alvenis. Ĉiuj iris fulmrapide survoje al fabriko aŭ oficejo. Ni vidis ankoraŭ kiel koleregaj N.S.L.-anoj deŝiris la flagon kaj piedbatis ĝin per siaj nigraj botoj. Ĉie en la urbo oni parolis pri nia bravuraĵo.

indekso